Kdo jsme?

Kdo jsme
KAMEŇÁCI občanské sdružení
Kamenná čp.40
675 03 Budišov u Třebíče

IČO: 26989328
číslo účtu: 198735327/0300
E-mail:kamenaci@atlas.czPůvodně pod různými názvy, jako například "Sdružení kamenských nohejbalistů" se s námi setkáváte již několik let. Průměrně každý třetí týden pořádáme akce všeho druhu pro seniory, děti i dospělé.

Občanské sdružení "KAMEŇÁCI" bylo založeno počátkem ledna 2005 osmi kamenskými občany a 20.ledna 2005 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona o sdružování občanů a právnickou osobou podle české legislativy.

Cílem sdružení je vyvíjet osvětovou činnost v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit a dále podporovat a realizovat akce, které jsou zaměřené na spolužití v obci a zachovávání tradic na vsi.
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) osvětová činnost
b) pořádání seminářů a přednášek
c) pořádání kulturních a sportovních akcí v obci a okolí
d) podpora a realizace souvisejících projektů a dalších akcí

Seznam členů občanského sdružení

Aleš Adam
Kamenná 47
Ing. Pavel Duran
Kamenná 7
Jiří Marek
Kamenná 76
Mgr. Jaroslav Mikyna
Kamenná 46
Mgr. Petr Nováček
Kamenná 59
Mgr. Milan Procházka
Kamenná 12
Jaroslav Rouš
Kamenná 16
Josef Rouš
Kamenná 1
Stanislav Rouš
Kamenná 74
Ing. Miroslav Trlida
"Kamenná 55"Předseda sdružení:
Ing. Pavel Duran
Zástupce předsedy sdruženi:
Stanislav Rouš
Pokladník:
Mgr. Jaroslav Mikyna
Jednatel:
Mgr. Milan Procházka
Předseda dozorčí rady:
Aleš Adam
Dozorčí rada:
Jaroslav Rouš
Jiří Marek
Kronikář:
Josef Rouš

Do organizace jsou samozřejmě zapojeny také manželky členů.