OBČASNÍK

 

občanského sdružení

KAMEŇÁCI

 

 

číslo 1

2006

 

 

Tento občasník je dodán do všech poštovních schránek Kamenné a Klementic. Tímto se omlouváme občanům, kteří považují tento výtisk za nevyžádanou reklamu.

 

 

Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom Vás v úvodu prvního čísla našeho neperiodického občasníku seznámili s nově vzniklou neziskovou organizací v obci Kamenná, kterou je občanské sdružení „KAMEŇÁCI“. Toto sdružení bylo založeno počátkem ledna 2005 osmi kamenskými občany a 20.ledna 2005 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona o sdružování občanů a právnickou osobou podle české legislativy.

 

 

Cíle a formy činnosti sdružení

 

Cílem sdružení je vyvíjet osvětovou činnost v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit a dále podporovat a realizovat akce, které jsou zaměřené na spolužití v obci a zachovávání tradic na vsi.

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a)      osvětová činnost

b)      pořádání seminářů a přednášek

c)      pořádání kulturních a sportovních akcí v obci a okolí

d)      podpora a realizace souvisejících projektů a dalších akcí

 

 

Seznam členů občanského sdružení

 

Předseda sdružení:                            Pavel Duran    

Zástupce předsedy sdruženi:             Stanislav Rouš

Pokladník:                                        Jaroslav Mikyna

Jednatel:                                           Milan Procházka

Předseda dozorčí rady:                     Aleš Adam

Dozorčí rada:                                   Jaroslav Rouš

                                                        Jiří Marek

Kronikář:                                         Josef Rouš

                                           

Dne 29. července 2006 se novým členem stal Petr Nováček z Kamenné. Občanské sdružení má v úmyslu přijmout do svých řad další příznivce. 

 

 

Hospodaření v uplynulém období

 

Příjmy občanského sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z činnosti v souladu s cíli sdružení.    

Seznam přispěvatelů:

-       Pivovar Litovel a.s.

-       Jindřich Zedníček – zpracování kamene

-       PYROS spol. s r.o.

-       Kraj Vysočina

-       PPP spol. s r.o.

-       České dráhy a.s.

-       Beto-Tech Praha s.r.o.

-       Kamenictví Štoksa

-       VODAK Print, s.r.o.

-       Stolařství Votoupal

-       COMING Plus, a.s.

 

Obec Kamenná poskytla v roce 2005 částku ve výši 500,- Kč, která byla vynaložena na věcné dary pro děti na DRAKIÁDU a Velikonoční dílny. Na další akce poskytla k jejich konání bezplatně prostory v majetku obce. V roce 2006 se občanské sdružení o finanční podporu obce neucházelo.  

 

Získané prostředky sdružení dále investuje do svých aktivit, zejména pak do pořádání jednotlivých akcí. Tyto aktivity se řídí především plánem činnosti občanského sdružení.

 

Většina akcí sdružení je financována a zajištěna z věcných a finančních darů.

 

 

Naše činnost

 

Původně pod různými názvy, jako například „Sdružení kamenských nohejbalistů“ se s naším sdružením setkáváte již několik let. Průměrně každý třetí týden se s námi můžete setkat na akcích všeho druhu pro seniory, děti i dospělé.

 

 

 

 

Kameňák.      Třikrát byl už pořádán triatlon, který se koná vždy v červenci. Závodníci absolvují plavání, běh, jízdu na kole a čtyři piva – se kterými zápolí někteří soutěžící nejvíc.

 

Kameňáček.   Také minitriatlon pro děti se letos bude konat již potřetí. V několika kategoriích absolvují plavání, jízdu na kole a běh. Vítězové jsou odměněni krásnými medailemi a věcnými cenami

 

 

Zájezdy.          První zájezd jsme pořádali do pivovaru v Dalešicích s noční prohlídkou starého zařízení, které známe z Postřižin. Autobus byl plný, výlet  se líbil a tak jsme loni vyrazili do Oslavan, na zámek. Po seznámení s jeho historií následovala prohlídka energetického, hornického a hasičského muzea. Poté jsme se vydali do zámecké restaurace na ochutnávku místního piva.

 

 

 

Stolní tenis.    V kulturním domě se už čtyřikrát konalo klání ve stolním tenise. Účast bývá hojná a soutěží se v několika kategoriích.

 

Dílny.  Na vánočních a velikonočních dílnách si děti vyzkouší své dovednosti a vyrobí si (někteří za pomoci rodičů) tématickou výzdobu.

 

 

 

Lyže.   Při veliké sněhové nadílce poslední zimy, rozhodli jsme se pořádat v lednu závody na běžkách, po krásách okolí Kamenné „O ZMRZLÉHO KAMEŇÁKA“.

Na trasy v délce od jednoho do patnácti kilometrů se vydalo 47 lyžařů (čtrnáct místních) od dětí po seniory. Ze závodů byla pořízena reportáž pro „Radiožurnál“. Mimo diplomů a medailí bylo rozdáno 24 věcných cen.

 

 

 

Zabijačka.      V únoru 2006 proběhly v místní hospůdce po loňském úspěchu   již druhé vepřové hody, jimž předcházela páteční zabijačka. Prase (tentokrát z místního zdroje), bylo zabito hodinu po poledni a ve večerních hodinách už byly hotovy všechny pochoutky. Dva druhy polévky, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky a Vildův guláš. V průběhu sobotní akce přibyli ještě čerstvě upečení vrabci, škvarková pomazánka a plný stůl bábovek. V plné hospodě došlo v podvečer i na soutěž "VANA CUP". Pak následovala tombola, ve které  vyhrávaly všechny vstupenky a při odchodu dostal každý účastník výslužku.

 

 

 

Historie.         Na šest desítek občanů se sešlo při prvním setkání s historií. Připraveno bylo mimo občerstvení: 8 tématických nástěnek, školní kronika psaná od roku 1882, mnohé (i vzácnější) knihy a další písemnosti. Nosným programem byla projekce starých fotografií u které vydrželi i nejstarší návštěvníci téměř 3 hodiny. Akci navštívili i někteří přespolní a také místostarostové: z Velkého Meziříčí Ing.Alois Nováček a z Tasova Jiří Zacha.

 

 

 

Páka.  Kamenská páka se konala letos poprvé. Síly si změřili chlapci, muži i ženy, po proškolení a odborným dohledem přeborníka v tomto sportu.

 

 

 

Raft.   9. dubna o Květné neděli ráno vyplula již třetí expedice po řece Oslavě. Plánovaná trasa byla stejná jako loni: KAMENNÁ - OSLAVANY a cíle bylo dosaženo. Řeka byla pokořena a všech šest borců se ve večerních hodinách vrátilo domů. Průtok vody v řece byl na úrovni 11m3/s. První výprava v roce  2004 ztroskotala pod Sedlecem, úspěšná byla až druhá o rok později.

Rafťáci byli loni dvakrát na umělém kanále v obci Čuňovo na Slovensku a letos jela malá výprava dokonce do Slovinska na řeku Savinja tekoucí z Alp.

 

 

 

Dětské dny.   Většina dětských dnů je pořádána na koupališti, děti soutěží v několika disciplinách s mnoha odměnami. Letos jsme pro změnu uskutečnili zájezd do Sokolí. Na programu byla jízda na koni a bohatý doprovodný program. Děti a jejich doprovod měli tento výlet zcela zdarma. Tato akce byla první, ve spolupráci  s dětským domovem v Holejích. Účast 35 dětí a dospělých.

Lampiony.

Začátkem listopadu jsme pořádali již po dva roky průvod s lampiony. Akce probíhá u příležitosti ukončení letních aktivit. Na trase z koupaliště se prochází okruh obcí až na dvůr hospody, kde se opékají uzeniny. Loni byl i ohňostroj.

 

 

 

Vycházky.      Letos jsme se vypravili poprvé na vycházku po krásách okolí Kamenné. Trasa vedla kolem několika kolomazných a čertových kamenů, prohlédli jsme sluneční hodiny a upravili studánku. Následovala prohlídka místního lomu se zajímavým výkladem Ing. Zbyňka Zedníčka a cesta zpět. Závěr patřil koupání, opékání párků na dvoře hospody a upomínkovým předmětům, které věnoval majitel lomu. Účastnilo se na 30 dětí a dospělých.

 

 

 

Nohejbal.        Naše sdružení pokračuje v tradici každoročního kamenského klání. Již šestý ročník turnaje v nohejbalu se konal v červenci na koupališti, nepříznivé červnové počasí letos způsobilo tento pozdější termín. Již tradičně se zde utkávají mužstva z Kamenné a Třebíče.

 

 

 

Padáky.       Prvního seskoku padákem se odvážili čtyři naši členové na podzim roku 2004 na letišti v Břeclavi.

Necelý rok poté si další odvážlivci skočili v Jihlavě  - Henčově, buď sólo nebo v tandemu.

 

 

 

Něco z akcí plánovaných do konce roku 2006

 

Kameňáček                                   -  26. srpna 2006

Drakiáda                                       - září 2006

Bojová technika Ořechov              - září 2006

Zájezd do pivovaru Litovel            - září / říjen 2006

Setkání s historií II                         - říjen 2006

Divadelní představení                     - listopad 2006

 

 

 

Závěr:

 

Občanské sdružení KAMEŇÁCI, nepořádá různorodé akce pouze pro vlastní pobavení. Uspořádání a organizace i menších akcí je často pracná a časově náročná záležitost, spojená nejen se zajištěním finančních, věcných prostředků a lidských zdrojů, ale nese s sebou i riziko neúspěchu a zodpovědnosti. Proto si velmi vážíme všech, kteří se zúčastnili našich akcí a zavazují nás tím k další práci.

Zároveň se všem čtenářům omlouváme, za tuto nevyžádanou poštu, kterou jsme se rozhodli doručit všem občanům obce.  Její přečtení necháváme na Vašem uvážení.  

 

 

Všem čtenářům tohoto Občasníku přejí vše dobré členové občanského sdružení KAMEŇÁCI

 

 

OBČASNÍK KAMEŇÁCI o.s.

 

Vydává:           KAMEŇÁCI občanské sdružení,

Kamenná 40

IČO: 26989328

č.ú.:   198735327/0300

Náklad:            100 výtisků

Vyšlo:  9.srpna 2006

Tisk:     vlastní

Cena:   ZDARMA